8 Şubat 2017 Çarşamba

Biga Büyük Şadırvan

Oniki kubbeli şadırvan, 1900'lü yılların başında eski şadırvanın yangında yıkılmasından sonra, Halim ve İbrahim Gürsel Beyler tarafından yaptırılmıştır. Şadırvanın çeşmelerinin üzerinde yapılış hikayesi yazmaktadır. Bu bilgileri ve metin okumalarını aldığımız ENGİN GÜRSU'nun Biga-Pegai Kitabı ve yine mezkur yazarın diğer çalışmaları Şadırvan hakkında detaylı bilgileri verecektir. Detaylarını merak edenlere bu çalışmalar tavsiyelerimizdir.Tarihi Büyük Şadırvan'ın çeşmelerinin üzerinde yazan yazılar FARUK KAPLAN tarafından  fotoğraflandı ve daha önce ENGİN GÜRSU tarafından kaleme alınan Biga-Pegai Kitabı'ndaki metin okumaları da fotoğraflarla karşılaştırıldı. Engin Gürsu'ya bu vesileyle teşekkürümüzü bildiriyoruz. Buyurunuz muslukların üzerindeki yazılar...


BİRİNCİ MUSLUK
Fi sebil-illah getirdi, ab-ı saf cenneti,
Allah yolunda, saf cennet suyunu getirdi. İKİNCİ MUSLUK
 Teşnekani ta ebed reyyan reyyan için bu çeşmeyi
Susamışların bu çeşmeden sonsuza kadar suya kanmaları için


ÜÇÜNCÜ MUSLUK
Hacı Mustafa Efendi, rahmet olsun canına
Hacı Mustafa Efendi, canına rahmet olsun.
DÖRDÜNCÜ MUSLUK
Ab-ı Kevser’den açıp cetvel, akıttı çeşmeyi
Kevser suyundan yol açıp, akıttı çeşmeyi.BEŞİNCİ MUSLUK
Dest-i Hüdar’ı Felek, mahvine cehd-i tam edip,
Feleğin nazar eli yok olurcasına tam çalışıyordu.
ALTINCI MUSLUK
Ser-ta-ser yakmış idi, böyle zülali çeşmeyi
Baştan başa yakmıştı, böyle bembeyaz çeşmeyi
YEDİNCİ MUSLUK
Mirî İbrahim ve Halim Efendiler, oğludur o gevherin.
O sagıdeğerin İbrahim ve Halim Efendiler oğludurlar.SEKİZİNCİ MUSLUK
Bani-i Sanî olup yaptılar, yeniden çeşmeyi,
Çeşmeyi ikinci banileri (inşa edenleri) olarak yeniden yaptılar.DOKUZUNCU MUSLUK
Ah u zâr etdi felekden hem peder, validesi,
Sesle ağladı gökten, hem peder, validesi,


ONUNCU MUSLUK

Hanife Hanım’ın hayrı için yapdı çeşmeyi
Çeşmeyi Hanife Hanım’ın hayrı için yaptırdı.ON BİRİNCİ MUSLUK
Şarba el aç dua kıl Sahib-i Hayre heman,(1327)
Şadırvan suyundan yararlan, dua et hayır sahibine hemen.
ON İKİNCİ MUSLUK
Afiyet olsun, buyur, iç mâi’i azb’i çeşmeyi (1325)
Afiyet olsun, buyur, iç tatlı su çeşmesinden,(1909)


MUSLUKLARIN BAŞLANGICINDAKİ DİRSEK YAZISI-1
Amili Mehmet SADIK Kayseri
Ustası Kayserili Mehmet SADIK


MUSLUKLARIN BAŞLANGICINDAKİ DİRSEK YAZISI-2
Maşaallah

0 yorum:

Reklam

Popüler Yayınlar

Recent Posts